На головну Контакти Карта сайту
Сумськi Kомп`ютернi Мережi - логотип (0800) 505-506
(050) 947-88-83
(098) 947-88-83
СКМ інфоканал
 

Ласкаво просимо на офіційний сайт "СКМ - Сумськi Kомп`ютернi Мережi"

UA  |  RU

Особистий кабінет
Підключення (заявка)
Регламент
Тарифи
Карта покриття
Способи оплати
Контакти
Користувачам
Про нас
 
Перевірка пошти
 
 
- Загальні питання;
- Підтримка користувачів;
- Адміністрування web-сайтів;
 
 
Lern more
Lern more Lern more

Регламент


Правила для користувачів локальної комп'ютерної мережі SKM.


1. Призначення мережі.

Мережа SKM (далі - Мережа) була створена для об'єднання безлічі розрізнених персональних комп'ютерів в одну єдину інформаційну структуру.

2. Присутність в Мережі. Права і обов'язки користувачів.

2.1 Користувачем Мережі є власник комп'ютера, фізично підключеного до Мережі, який сплатив встановлений для даного типу підключення вступний внесок.
2.2 Користувачі Мережі мають право:
2.2.1 Використовувати ресурси і сервіси, що надаються Мережею і її членами.
2.2.2 Створювати власні інформаційні ресурси (загальний мережевий каталог, web-сервер, ftp-сервер і т.д.), доступні всім або частині користувачів Мережі.
2.2.3 Представляти адміністраторові Мережі проекти зі створення нових ресурсів, сервісів, вузлів Мережі з метою поліпшення її роботи і розширення її можливостей.
2.2.4 Вільно вийти з Мережі.
2.3 Користувачі Мережі зобов'язані:
2.3.1 Виконувати вимоги цих Правил.
2.3.2 Виконувати вимоги Системного Адміністратора, пов'язані з налаштуванням мережевого програмного забезпечення на його комп'ютері.
2.3.3 Повідомляти про заміну мережевого адаптера (мережевої карти), через який здійснюється підключення комп'ютера до Мережі.
2.3.4 Своєчасно вносити абонентську плату, відповідно до діючих тарифів.
2.4 Користувачам Мережі забороняється:
2.4.1 Будь-яка діяльність суперечить чинному законодавству України.
2.4.2 Здійснювати дії, що створюють перешкоди роботі інших членів Мережі, використовувати ненормативну лексику, а також інформацію, що з'являється в загальномережевого повідомленнях, форумах, офіційних засобах спілкування:
* Що носить дискримінаційний або образливий характер;
* Ущемляє права будь-якої фізичної або юридичної особи чи групи осіб;
* Містить загрозу в будь-чию адресу або тлумачить так само;
* Містить шкідливу інформацію і / або здатну тим чи іншим способом нанести пошкодження комп'ютера адресата, вивести з ладу встановлене на ньому програмне забезпечення або видалити знаходиться на ньому інформацію або частину її.
2.4.3 Намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-яких мережевих ресурсів і сервісів.
2.4.4 Використовувати Мережа для несанкціонованого доступу в інші системи і мережі (включаючи спроби здійснення даного доступу).
2.4.5 Підключати до Мережі будь-які пристрої (концентратори, комутатори, репітери, маршрутизатори, вимірювальну апаратуру і т.д.) без дозволу адміністратора Мережі.
2.4.6 Самовільно змінювати ім'я комп'ютера, IP або MAC-адреси.

2.4.7 Користувачеві забороняється використання програмного забезпечення, що працює за допомогою широкомовних (broadcast & amp; multicast) адрес. Це відноситься до чатах і до решти програмного забезпечення, що працює без виділеного сервера

2.4.8 Користувачеві забороняється запускати мережеві служби, вже працюють на серверах мережі, які можуть привести до тимчасової непрацездатності мережі
2.4.9 & nbsp; Користувачеві забороняється використання шкідливого програмного забезпечення (віруси, троянські коні, черв'яки).

2.4.10 Надавати доступ до Мережі третім особам, будь-яким чином використовувати ресурси Мережі з метою отримання вигоди без узгодження цього питання з Адміністрацією Мережі.
2.5 Присутність в Мережі може бути припинено:
2.5.1 За власним бажанням користувача Мережі.
2.5.2 В рамках відповідальності за порушення цих Правил.
2.5.3 Тимчасово в разі відсутності користувача в Мережі на термін більше місяця. В даному випадку він зобов'язаний завчасно повідомити про це адміністратора Мережі в усній або письмовій формі. (Дивіться пункт 5.1.1)

3. Адміністрування Мережі

3.1 Адміністратор - користувач мережі з максимальними правами управління мережею. Відповідає за настройку комп'ютерів для роботи в мережі.
3.2 Системний інженер - людина (не обов'язково користувач мережі), що відповідає за нормальне функціонування устаткування (хаби, репітери, кабельна система та ін., За винятком комп'ютерів користувачів).
3.3 Адміністрація Мережі.
3.4 У разі виникнення збоїв в роботі Мережі, адміністрація вживає необхідних заходів для відновлення її працездатності в найкоротші терміни.

4. Відповідальність сторін.

4.1 Відповідальність користувача:
4.1.1 У випадку некоректної поведінки користувач може бути відключений від Мережі на строк, який визначається адміністратором або оштрафований.
Якщо нанесений користувачем шкоду носить майновий характер, то весь збиток відшкодовується за рахунок порушника.
* У разі порушень правил накладається штраф у розмірі: 150 грн. для фізичних осіб, 250 грн. для юридичних осіб.
4.1.2 При багаторазових порушеннях користувач відключається від Мережі фізично за рішенням адміністратора Мережі.
4.1.3 У випадку особливо некоректної поведінки або особливо злісного порушення користувач відключається від Мережі фізично за рішенням адміністратора Мережі.
4.2 Відповідальність Мережі:
4.2.1 Мережа не несе ніякої юридичної, матеріальної або іншої відповідальності за якість, зміст, законність і будь-яка інша властивість отриманої або переданої користувачем інформації.
4.2.2 Адміністрація Мережі не несе відповідальності за цілісність і збереження даних на комп'ютері користувача, неавторизований доступ до інформації користувача, але вживає заходів для неможливості таких дій.
4.2.3 Адміністрація Мережі має право розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до закону України, а також для нормального функціонування або захисту інтересів Мережі.
4.2.4 Адміністрація Мережі залишає за собою право відмовити в пересиланні і / або видаляти з Мережі будь-яку інформацію або матеріали, повністю або частково, якщо вони, з точки зору адміністрації Мережі, є неприйнятними і порушують ці Правила.
4.2.5 Мережа не несе відповідальності за неможливість повноцінного використання Мережі і перебоїв в її роботі, пов'язаних з форс-мажорними обставинами, а також дією або бездіяльністю третіх осіб або непрацездатністю транспортно-інформаційних каналів за межами Мережі.

5. Процедура відключення користувачів від Мережі.

5.1 Користувач може бути відключений від Мережі:
5.1.1 За власним бажанням тимчасово або постійно відповідно до встановленого порядку:
Користувач може призупинити свою присутність в мережі згідно п. 2.5.3 на термін не менше одного місяця. За час блокування з нього не стягується абонентська плата, а його комп'ютера блокується вхід в мережу. Для твору блокування користувачеві необхідно написати лист на адресу admin@skm.com.ua з зазначенням свого логіна і бажаних дат блокування / розблокування. Процес розблокування бажано проконтролювати дзвінком.
5.1.2 Відповідно до положень частини 4 цих Правил.
Порушенням порядку оплати та пункту 2.3.4 Правил вважається негативний баланс протягом двох місяців, за винятком користувачів і організацій з якими укладені окремі договори. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу та відключення від мережі на підставі п. 4.1. Повторне підключення можливо після повного погашення заборгованості в порядку черги на підключення тільки на чинні тарифи.
5.2 Відключення проводиться виключно системними інженерами при дотриманні положень пункту 2.5 поточних Правил.

6. Наслідки відключення користувачів від Мережі.

6.1 При відключенні користувача від Мережі його комп'ютер перестає бути складовою частиною Мережі, на користувача перестають діяти справжні Правила. Внаслідок чого користувач втрачає права і звільняється від обов'язків, одержуваних при присутності в Мережі.
6.2 При відключенні, користувачеві повертатися залишок грошових коштів з рахунки або стягується заборгованість . Мережевий адаптер і кабель в приміщенні користувача є його власністю. Кабель, яким проводилося підключення від точки присутності Мережі, до приміщення користувача є власністю Мережі і може бути використаний нею на свій розсуд.

7. Статус даного документа і додаткові положення.

7.1 Дані правила є обов'язковими для ознайомлення та дотримання кожним з користувачів Мережі. Фактичне присутність користувача в Мережі вказує на його згоду з кожним з пунктів даного документа.
7.2 Цей документ, всебічно не керував роботою Мережі і є певною гарантією стабільності і порядку, призначений для найбільш загального розгляду структури, функціонування та роботи Мережі, інших положень. Попередження.
Адміністрація вважає за необхідне попереджати користувачів про найпоширеніші помилки, що допускаються ними при установці деяких мережевих програм, що утворюються конфліктах, наслідки для інших користувачів мережі, і заходи, які адміністрація буде змушена прийняти.


Запуск DHCP сервера.

DHCP сервер управляє мережеве налаштування всіх машин мережі, і налаштовується Адміністратором мережі. Тому поява в мережі .лішнего. сервера, встановленого на машині користувача призводить до порушення конфігурації мережі великого комп'ютерів і неможливості їх роботи в мережі. Це вважається серйозним порушенням правил (пункт 2.4.1 .... дії, що створюють перешкоди роботі інших членів мережі ..) Найчастіше DHCP сервер може бути встановлений користувачем в складі програм для спільного доступу в Інтернет (WinGate, WinProxi і. Т. П .) або при установці ОС типу Windows NT / 2000 / XP Server / Advanced Server. Адміністрація вимагає блокувати роботу цього сервісу на адаптері, підключеному до мережі, відразу ж після установки програм або ОС.
У разі одиничного виявлення працюючого DHCP сервера на комп'ютері користувача, що не спричинило за собою значного порушення працездатності мережі власнику виноситися попередження, з боку адміністратора мережі. При повторюваних порушеннях подібного роду, або в разі неможливості зв'язатися з власником комп'ютера, адміністратор вживає заходів по локалізації засмученого сегмента з наступним фізичним відключенням комп'ютера. порушника. Зворотне підключення проводитися після видалення користувачем забороненого сервера і сплати штрафу.

Антісніффери і флуд.

Правилами мережі не заборонено використання програм сніфферов, в зв'язку з неможливістю надійного фактичного контролю за їх використанням. Це означає, що в деяких випадках один користувач може перехопити дані, що передаються іншим користувачем за допомогою програми сніффер і легко прочитати незашифровану інформацію. Пункт 4.2.2 звільняє Адміністрацію від відповідальності за подібні дії користувачів, проте, Адміністрація буде послідовно впроваджувати нові технології захисту інформації поступово роблячи перехоплення неможливими. Програми Антісніффери призначені для виявлення комп'ютерів з запущеними на них сніффером. Застосовувана ними методика виявлення полягає в посилці величезного числа неправильно адресованої інформації та прослуховуванні реакції (те ж сніффенге) інших комп'ютерів мережі в розрахунку на що виділяється реакцію машин на яких запущено сниффер. Ця методика не гарантує скільки-небудь надійного виявлення і створює значні перевантаження мережі.
Флуд (потік води eng.) - Безглуздий балаканина на абстрактну тему.
Програми флудери - це програми заповнюють мережу .бессмисленной. інформацією з різними цілями: для пошуку сніфферов, для здійснення DoS атак, для приховування під цим шумом, який або діяльності. Користувачі, помічені в створенні флуда вважаються порушниками п 2.4.1 правил і можуть бути оштрафовані або відключені від мережі.

Спам.

Вихідний інтернет трафік в мережі безкоштовний, це означає, що відсилання будь-якої кількості пошти з нашого сервера нічого не варто. Масова рекламна розсилка призводить до занесення сервера в Спам-лист, що блокує відправку пошти через для всіх користувачів. Деякі віруси для свого поширення так само використовують масову розсилку по пошті. Користувачі, помічені в розсилці спаму вважаються порушниками п 2.4.1 правил і можуть бути оштрафовані або відключені від мережі.